Arbejdspladsvurdering

Som arbejdsgiver for handicaphjælperne gennemfører BPA Support arbejdspladsvurderinger (APV) hjemme hos alle borgere. Arbejdspladsvurderingen har til formål at lokalisere evt. gener på arbejdspladsen som omhandler det fysiske arbejdsmiljø i borgerens hjem. Der udarbejdes efterfølgende en handleplan for, hvordan eventuelle mangelfulde forhold kan ændres.
APV’en er et redskab til at sikre, at hjælpernes arbejdsplads er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig.
Hos BPA Support udarbejder vi APV’en umiddelbart efter, at vi har indgået en samarbejdsaftale med en ny borger. APV’en skal så efterfølgende revurderes minimum hvert 3 år, eller hvis der sker ændringer i hjemmet.

Når APV og handleplan er færdig, vil borger modtage en kopi, som skal ligge tilgængeligt for hjælperne. Hvis den tilknyttede kommune skal drages ind i eventuelle problemstillinger, modtager de også en kopi.

Det vil altid være vores arbejdsmiljøansvarlige medarbejder, Lene Dreier, som udarbejder APV.

Arbejdsskader

Skulle uheldet være ude, og en hjælper får en arbejdsskade, skal han/hun kontakte BPA Support hurtigst muligt, så vi kan indberette skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Går der for lang tid inden skaden bliver indberettet, er det ikke sikkert, at indberetningen bliver godkendt og dermed kan forsikringen ikke dække.

Samarbejde om et godt arbejdsmiljø

Vi opfordrer alle vores borgere og deres hjælpere til at henvende sig, hvis der kommer nye hjælpemidler i hjemmet, eller hvis nogle af arbejdsgangene er tunge eller ikke synes at være sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.