Er du handicaphjælper hos en borger, som har en samarbejdsaftale med BPA Support og som får respiratorisk behandling, sørger BPA Support for, i samarbejde med respirations center Øst eller Vest, at du bliver uddannet enten i København eller i Århus.

København:

Uddannelse på respirations Center Øst (RCØ) på Glostrup Hospital.
Evalueringsdag afholdes hver torsdag fra kl. 7.30 – 15.15.
NIV/CPAP kursus afholdes 1. og 3. tirsdag i måneden. Kurset er fra 9-11.

Århus:
Uddannelse på respirations Center Vest (RCV) på Århus Universitetshospital.

Tilmelding til uddannelse/kursus hos enten RCØ og RCV skal ske via nedenstående formular. Du vil senere få besked om dato og tidspunkt.

Har du spørgsmål eller andet kan du skrive til camilla@bpasupport.dk